Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
Verktøy
Funksjoner
Søk i kartet
Karttyper
Skriv ut kart
Info i kartet
Digitale kart
Arealis, miljøtema
Arealplaner

          Brukerveiledning for kartportalen.

Om kartportalen

Kartportalen inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, plandata, ledningskart, flybilder, tema og en del spesialinformasjon. Det supleres kontinuerlig med flere tema.

Ved hjelp av søkemulighet på adresser, eiendom, stedsnavn, skoler, barnehager og kommunale virksomheter, kan du hente fram kartutsnitt. funksjonalitet gir anledning til å konstruere linjer, sirkler og figurer, suplere kartet med tekst, måle avstander og arealer m.m. Kartutsnittet kan så skrives ut eller kopieres inn i et dokument.

Det er koblet en rekke dokumenter til de ulike objektene i kartet slik som f.eks. planbestemmelser og  AREALIS-data som miljøtema og kulturminner. I brukerveiledningen vil du finne beskrivelser som forklarer deg hvordan du kan hente ut denne informasjonen fra kartportalen.

Viktig informasjon

Grunnkartet er konstruert ut fra flyfoto tatt gjennom en årrekke. Det tas forbehold om mangler i kartet.

 

Tips

 

Slik finner du en plan.

 

Arealis, miljøtema