Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
Verktøy
Funksjoner
Søk i kartet
Karttyper
Skriv ut kart
   - Skriv ut kart 
   - Kopiere kart 
Info i kartet
Digitale kart
Arealis, miljøtema
Arealplaner
          Brukerveiledning for kartportalen.

Skriv ut kart:

Klikk på fanen for utskrift og få tilgang til alle maltyper.

 

Angi først hvilken målestokk du ønsker å skrive kartet ut i. Det mest vanlige er å bruke målestokk 1:1000. (1:1000 vil si at 1 cm på kartet er 1000 cm i virkeligheten)

Velg maltype i rullegardinsvinduet.

I selve kartbildet vil du se et rektangel som angir hvor mye av kartet som kommer med på utskriften. Dersom det er ønskelig å få med mer enn det rektangelet angir som mulig, kan du f.eks. endre på målestokken. Ønsker du å flytte rektangelet kan du klikke på det med venstre musetast, og deretter dra det til ønsket sted i kartet. 

For å kunne skrive ut det valgte kartutsnittet klikker du på "Klargjør". Et nytt vindu/forhåndsvisning åpnes. Velg så Fil - Skriv ut.

 

Påføre tekst, linjer, sirkler og rektangler i kartet før det skrives ut:

Ved å høyreklikke med musen i vinduet som åpnes etter at du har klikket på "Klargjør", vil et nytt vindu åpnes, se figuren til venstre.

Her kan du supplere kartet med tekst, linjer, sirkler m.m.

Du kan også konstruere linjer i kartet ved å krysse av for "Tegneverktøy". 

For å kunne benytte denne funksjonen må Internett Explorer på din pc være stilt inn slik at pop-up vinduer tillates.

Fremgangsmåten for å skrive ut kart med den avanserte utskriftsfunksjonen er den samme som beskrevet over, men her har man i tillegg mulighet til å påføre utskriften med gårsdnummer, bruksnummer, festenummer, seksjonsnummer,  navn på hjemmelshaver og hjemmelshavers adresse.

 

 

 

 

 

Tips

Slik skriver du ut et kart.

 

Arealis, miljøtema