Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
Søk i kartet
Funksjoner
Karttyper
Skriv ut kart
Info i kartet
   - Arealplaner
   - Eiendomsinfo 
   - Bygningsinfo

   - Vann og avløp  
Digitale kart
Arealis, miljøtema
Arealplaner
          Brukerveiledning for kartportalen.

Arealplaner:

Det er knyttet en mengde informasjon til kartportalen, blant annet til kommuneplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Nedenfor følger en beskrivelse for hvordan du kan hente fram denne informasjonen.

Velg verktøy "Arealplaner" for å søke etter arealplaner. Dette verktøyet gir mulighet for å søke etter kommunedelplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Man kan velge blant planer som er under arbeid eller planer som er gjeldene. Søk på plannavn, plannr, sted ved adresse eller eiendom eller zoom inn blant planomrissene som vises i kartet, se nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søkeresultatet viser plankart, alle relevante dokument og statuslinje. Det er mulig å sende uttalelse direkte fra kartportalen om arealplaner som ligger til høring. Bruk knappen for "Send uttalelse"  se nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under linkfanen ligger informasjon om planprossessen.

Kartportalen viser 3D ved å klikke på knappen for 3D i verktøyraden, se nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk på knappen for 2D oppe til venstre for å komme tilbake til vanlig visning.

Tips

Slik skriver du ut et kart.

 

Arealis, miljøtema