Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
Verktøy
   - Beskrivelse
Funksjoner
Søk i kartet
Karttyper
Skriv ut kart
Info i kartet
Digitale kart
Arealis, miljøtema
Arealplaner
          Brukerveiledning for kartportalen.

Beskrivelse av tilgjengelige verktøy:

 

 

Valg av verktøy gjøres fra rullgardinmeny over fanene.

Verktøy:

Standard kart

Inneholder de vanligste tema og funksjonalitet innenfor kommunens tekniske kartverk.    Flyfoto er brukt som konstruksjonsgrunnlag for grunnkartet.                                                            Grunnkartet kan suppleres med valgte karttyper fra egen rullgardinmeny eller valgte tema fra avkrysningsbokser som finnes under tegnforklaringsfanen.
Verktøy:

Arealplaner

Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.

Arealplantype:

Kommuneplan

Karttype som er tilrettelagt sammen med et utvalg temaer fra teknisk kartverk for å vise kommuneplanens arealdel.
Arealplantype:

Reguleringsplan

Karttype som er tilrettelagt sammen med et utvalg temaer fra teknisk kartverk for å vise vedtatte reguleringsplaner. I målestokk ned til 1:10000 er det kun planenes begrensning som er synlig i kartet. Reguleringsbestemmelser kan hentes fram ved å klikke innenfor hver enkelt plans begrensning.
Arealplantype:

Bebyggelsesplaner

Denne karttypen viser detaljer for hvordan områder skal utnyttes. Kartportalen viser foreløpig ikke alle bebyggelsesplanene.

Arealplantype:

Planer under arbeid

Karttype som er tilrettelagt sammen med et utvalg temaer fra teknisk kartverk for å vise områder hvor det er igangsatt planarbeid.
Arealplantype:

Planer til høring

Karttype som er tilrettelagt sammen med et utvalg temaer fra teknisk kartverk for å vise områder hvor det finnes planer som er lagt ut til høring.

 

Nøyaktighet / kvalitet

Nøyaktigheten på kartdataene som er benyttet i kartløsningen varierer stort. Nedenfor følger en liten beskrivelse av nøyaktighet på noen av kartdataene.

Eiendomsgrenser:  Se fanen for tegnforklaring

Bygninger: Her må man være klar over at det er takflateomriss og ikke veggliv som synes i kartet (hvis ikke annet er beskrevet i tegnforklaringen). Nøyaktigheten skal være ± 0,36 meter.

Høydekurver: Høydekurver med 1 m ekvidistanse skal ha en nøyaktighet på ± 0,36 meter.

 

 

 

 

Tips

 

Slik skriver du ut et kart.

 

Arealis, miljøtema