Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
Verktøy
Søk i kartet
Funksjoner
Karttyper
   - Beskrivelse
Skriv ut kart
Info i kartet
Digitale kart
Arealis miljødata

          Brukerveiledning for kartportalen.

Beskrivelse av karttypene:

Grunnkart Inneholder de viktigste temaene innenfor kommunens tekniske kartverk, dvs. det kartverket som benyttes i kommunens byggesaksbehandling og arealplanlegging. Flyfoto er brukt som konstruksjonsgrunnlag for grunnkartet.
Miljøtema (Arealis) Miljøtema er kategorisert slik:

Fritid

Natur / kultur

Landbruk

Landskap

Kommuneplan Karttype som er tilrettelagt sammen med et utvalg temaer fra teknisk kartverk for å vise kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens tekstdel samt vedtak kan hentes fra link under fanen for tegnforklaringen.
Reguleringsplaner Karttype som er tilrettelagt sammen med et utvalg temaer fra teknisk kartverk for å vise vedtatte reguleringsplaner. I målestokk ned til 1:10000 er det kun planenes begrensning som er synlig i kartet. Reguleringsbestemmelser kan hentes fram ved å klikke innenfor hver enkelt plans begrensning.
Bebyggelsesplaner Denne karttypen viser detaljer for hvordan områder skal utnyttes. Kartportalen viser foreløpig ikke alle bebyggelsesplanene.
Planer under arbeid Karttype som er tilrettelagt sammen med et utvalg temaer fra teknisk kartverk for å vise områder hvor det er igangsatt planarbeid.
Planer til høring Karttype som er tilrettelagt sammen med et utvalg temaer fra teknisk kartverk for å vise områder hvor det finnes planer som er lagt ut til høring (offentlig ettersyn).
Flyfoto Karttype som er tilrettelagt for å vise ortofoto (målestokkriktige flybilder) sammen med et utvalg temaer fra teknisk kartverk. Fanen for tegnforklaring viser årgang for bildene.

I tillegg til de ovenfor nevnte karttypene kan du f.eks. supplere kartet med følgende data/kart:

  • Vann og avløp: Kart hvor kommunale kummer, samt vann- og avløpsledninger er registrert. Private stikkledninger er ikke registrert. Beliggenhet på kummer og ledninger må kun oppfattes som orienterende. 
  • Administrative kretser: Inneholder valgkretser, grunnkretser og skolekretser. Dette vil bli vist med det første.

 

Nøyaktighet / kvalitet

Nøyaktigheten på kartdataene som er benyttet i kartløsningen varierer stort. Nedenfor følger en liten beskrivelse av nøyaktighet på noen av kartdataene.

Eiendomsgrenser:  Se fanen for tegnforklaring.

Bygninger: Her må man være klar over at det er takflateomriss og ikke veggliv som synes i kartet (hvis ikke annet er beskrevet i tegnforklaringen). Nøyaktigheten skal være ± 0,36 meter.

Høydekurver: Høydekurver med 1 m ekvidistanse skal ha en nøyaktighet på ± 0,36 meter.

 

 

 

 

Tips

 

Slik skriver du ut et kart.

 

Miljøtema (Arealis).