Kartportal for kommunesamarbeidet i Vestfold

Kartportalen inneholder basis kart og mange typer temakart.

Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.


Viktig informasjon
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

Gårdsnummer på Tjøme i Færder kommune og Hof i Holmestrand kommune har fått nye gårdsnummer. Alle gårdsnummer har fått et tillegg på 200. Eks. gnr. 1 blir gnr. 201

Standard kart
Gråtonekart
Forenklet kart
Arealplan

Vestfoldkart

Forenklet kartløsning


Forenklet kartløsning er en raskere løsning som også fungerer på nettbrett og mobil, men som da har noe bergenset innhold og funksjonalitet.