Kartportal for kommunesamarbeidet i Vestfold.
Utgått, ny løsning:
Vestfoldkart

Kartportalen inneholder basis kart og mange typer temakart.
Det er en egen modul for arealplaner som gir oversikt over planprosess, status og plandokumenter.
Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet.
Dette gjelder eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m.
Prosjektering og anleggsarbeid krever mer dokumentasjon.Standard kart
Gråtonekart
Forenklet kart
Arealplan