Felles kartløsning for 9K


Innhold

Forside
Komme i gang
Søk i kartet
Funksjoner
Karttyper
Skriv ut kart
Informasjon i kartet
Nyttige tips
   -
Kommuneplan 
   -
Reguleringsplan
   - Bebyggelsesplan
   -
Varslet planarbeid
   -
Planforslag til høring
   - Eiendomsinfo.
   - 
Bygningsinfo.
   -
Eiendomsgrenser
   -
Naboliste
   -
Naboliste pr e-post
   -
Kulturminner
   -
Vann og avløp
   - Fastmerker
   - Beregning av areal 
   - Beregning av lengde
   - Koordinatvisning 
   - Snappefunksjon
   - Tooltip
   - Arealis miljødata
Digitale kart
Arealis miljødata
Brukerveiledning for kart på internett med programmet WebInnsyn.

Kommuneplan:

Planformål:
Ved å slå av temaet "KpOmråde" som du finner under Plandata → Kommuneplan i Tegnforklaringen, vil du få fram en "tooltip" når du beveger musepekeren i kartet. Denne "tooltipen" beskriver planformålet for det aktuelle området.  

Får du ikke kommuneplanen fram i kartet?
Vær oppmerksom på at kommuneplanen ikke kan hentes fram i kartet dersom målestokken ligger mellom 1:1 og 1:7999. Har du søkt opp en eiendom i kartet ved hjelp av gårdsnummer og bruksnummer eller adresse, vil kartet som hentes fram bli presentert i målestokk 1:1000. Ønsker du å supplere kartet med kommuneplanen må du først zoome deg ut til målestokk 1:8000. Dette kan f.eks. gjøres med funksjonen .

Kommuneplanens tekstdel:
Kommuneplanens tekstdel kan hentes fram ved å klikke med venstre museknapp i kartet (gjelder kun dersom kommuneplanen vises i kartvinduet og temaet "KpOmråde" i tegnforklaringen er slått på).