Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
Verktøy
Funksjoner
Søk i kartet
Karttyper
Skriv ut kart
Info i kartet
   - Arealplaner
   - Eiendomsinfo  
   - Bygningsinfo 
   - Vann og avløp  
Digitale kart
Arealis miljødata
Arealplaner
          Brukerveiledning for kartportalen.

Eiendomsinformasjon:

Det er knyttet en mengde informasjon til kartsidene, blant annet eiendomsinformasjon.

Søk på adresse eller eiendom og velg karttype  eiendoms-informasjon. Klikk i en eiendom i karbildet. Eiendomsinformasjonen presenteres til høyre i skjermbildet.  Ved å velge i rullegardinmenyen kan du få generell informasjon om eiendommen og adresseinformasjon. Oversikt over hjemmelshavere er kun tilgjengelig internt i kommunene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips

Slik skriver du ut et kart.

 

Arealis, miljøtema