Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
Verktøy
Funksjoner
   - Knapper
   - Andre funksjon.
Søk i kartet
Karttyper
Skriv ut kart
Informasjon i kartet
Nyttige tips
Digitale kart
Arealis miljø
Arealplaner
 
          Brukerveiledning for kartportalen.

Andre funksjoner:

Ved å høyreklikke med musen når du står i kartbildet vil du få fram funksjoner som bla. lar deg supplere kartet med tekst og figurer. Figuren nedenfor viser en oversikt over funksjonene.

Ved å klikke på høyre museknapp vil du bla få opp følgende funksjoner:

  • Zooming uten å måtte laste nytt kartutsnitt fra server
  • Tegne-funksjoner
  • Påføring av tekst

 

 

 

 

Tips

Arealis, miljøtema