Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
Verktøy
Funksjoner
Søk i kartet
   - Adresse
   - Eiendom
   - Stedsnavn
   - Hjemmelhaver
   - Ferdig definert
   - Arealplaner       
Karttyper
Skriv ut kart
Info i kartet
Digitale kart
Arealis, miljødata
Arealplaner
 
          Brukerveiledning for kartportalen.

Arealplansøk:

 

 

Velg verktøy "Arealplaner" for å søke etter arealplaner. Dette verktøyet gir mulighet for å søke etter kommunedelplan, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Man kan velge blant planer som er under arbeid eller planer som er gjeldene. Søk på plannavn, plannr, sted ved adresse eller eiendom eller zoom inn blant planomrissene som vises i kartet, se nedenfor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips

 

Slik skriver du ut et kart.

 

Arealis, miljøtema