Kartportalen driftes av 12kommunesamarbeidet i Vestfold.


Innhold

Forside
Komme i gang
   - Systemkrav
   - Skjermopløsn
   - Om kartsiden
Verktøy
Funksjoner
Søk i kartet
Karttyper
Skriv ut kart
Info i kartet
Digitale kart
Arealis miljøtema
Arealplaner
          Brukerveiledning for kartportalen.

Om kartsiden - Utseende og funksjonalitet

Slik ser kartløsningen ut. De forskjellige hovedelementene er beskrevet lengre ned på siden.

 

1. Kartet:  Kartløsningen er lagt opp slik at flere detaljer blir påført kartet ved å bruke zoom-knappen for å øke målestokken for et område.

2. Velg verktøy: Velg mellom "Standard kart" og "Arealplaner".

 

 

 

3. Velg mellom faner: Det er faner for søk, tegnforklaring, utskrift og info.

Dersom verktøy for "Arealplaner" velges er det en ekstra fane for linker.

Innholdet i tegnforklaringen endres etter hvilken målestokk som brukes i kartet. Etter hvert som du navigerer i kartet vil du derfor se at noen lag forsvinner, mens andre legges til. Du kan slå kartlagene av og på i tegnforklaringen. Dette gjøres ved å  fjerne eller legge til en hake foran hvert karttema. Kartet blir automatisk oppdatert. Merk at oppdateringen av kartet kan ta noe tid dersom kartlaget ikke allerede er lastet.

4. Knapper/funksjoner:  Over kartbildet finnes det en rekke ulike knapper/funksjoner for blant annet navigering i kartet, utskrift og måling av areal og lengde. Ved å holde musepekeren over de ulike knappene vil man få fram en kort beskrivelse av hver funksjon.

 

 

Ved å klikke på høyre museknapp mens du står i kartbildet vil du få tilgang til flere funksjoner som f.eks. "Tegne-funksjoner".

 

 

 

 

 

Tips

Slik skriver du ut et kart.

 

Arealis, miljøtema